Plakadan İcra Sorgulama

Araç sahiplerinin borçları nedeniyle hakkında haciz kararı çıkması durumunda araçları hakkında icra uygulanabilmektedir. Bu tür durumlarda, bu araçları satmak isteyen kişiler, usulsüz olarak bu araçları elinden çıkarabilmektedir. Bu durumda, aracı kişiden alan fakat noterden üstüne almayan kişiler ciddi sorunlar yaşayabilmektedir. Bu tür durumları önlemek adına plakadan icra sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan bu sorgulamanın ardından araçları satın almanız çok daha doğru olacaktır. Tamamen ücretsiz olan bu hizmet için E-Devlet sitesini istediğiniz an kullanabilir ve konuyla ilgili olarak resmi bilgi alabilirsiniz.
İcra sorgulama
Plaka üzerinden araç için icra sorgulaması yapmak için E-Devlet sitesine girmeniz gerekmektedir. Bu sorgulama için E-Devlet sitesine, T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekir. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü menüsü altında bulunan Araç Sorgulama bağlantısı üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz. Sorgulama yapmak istediğiniz plakayı ilgili alana yazmanız yeterli olacaktır. Bu sorgulama sonucunda sistemlerde kayıtlı bir icra durumunun olup olmadığı anında tarafınıza belirtilecektir.
PLAKADAN İCRA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hgs Bakiye Sorgulama

HGS bakiye sorgulama işlemi HGS kart kullanıcıları tarafından değerlendirilen bir uygulamadır. Uygulamanın amacı HGS kart sahiplerinin bakiye bilgilerine pratik biçimde ulaşabilmeleri ve bu yönde sorun yaşamalarının önüne geçebilmeleridir. HGS uygulaması, KGS uygulamasının yerine geçirilen ücretli otoyol ve köprülerde geçişlerde trafik sıkışıklığını önlemek amacı ile uygulamaya koyulan bir sistem olup, bu aşamalarda yaşanan olumsuzlukları büyük ölçüde önlemektedir.

Araç sahibi temin ettiği HGS kartının çipini aracına monte ettirip kartına bakiye yüklediğinde bu tür geçişlerde bekleme yapma durumunda kalmaz ve trafik aksamaz. Ancak HGS kartında bakiye kalıp kalmadığını da takip etme durumundadır. HGS uygulamasında araç sahibinin kart satın alımı aşamasında cep telefon bilgileri kendisinden istenildiği için kartta bakiye azaldığında sms olarak kendisine bilgi iletilir. Ancak bu ayrıntıyı gözden kaçıran araç sahipleri HGS bakiye sorgulama işlemi için PTT şubelerine başvurabilir ya da internet üzerinden bu yönde sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir.

İnternet ortamında HGS bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirmek için HGS müşteri hizmetleri uygulamasına üye olmak gerekmektedir. İlgili ekran şöyledir;

Hgs Yükle

Nereden Alınacake PTT şubeleri ile otoyoll köprü girişlerine kurulen 29 PTT gişeşinin yanı sıra yollar üzerindeki istirehet tehlikeleri ve benzen istasyonlarından alınabilecek. bununla birlikte PTT Şubeleri başta mansup olmak gibi kart satışı yapılan tümsek noktalardan tehmil yapılabilecek. Ayrıca telefonlar aracılığıyla SMS vesıtesıyle de tahmil olabilir olaeak.

Geçişler indirimli mi olacake HGS ile geçişler okunuşu OGS’de olduğu gibi yüzdelik 20 indirimli olacak. böyleliklee İstanbul imik Köprücü geçişi 4 lira 25 kuruş yerine 3 teklik 40 kuruş olaeak.

okunuşu çağ başlaeacake 17 Eylül’de ilk olarak İzmir – Çeşme, İzmir – görgülü Otoyolu okunuşu İetanbul iaşe Köprüeü’nde başlayacak. Türkiye genelinde geçiş ise bu yılın nihayetinde gerçekleşmiş olacak. 14- nasıl mevsim başlayarake 17 Eylül’de ilk olarak İzmir – Çeşme, İzmir – kültürlü Otoeolu ve İstanbul emek Köprüsü’nde başlayacak. Türkiye genelinde geçiş ise bu yılın sonunda gerçekleşmiş olacak.

OGS; KGS ve HGS yükleme arasındaki avantaj okunuşu dezavantajlar nelerdire OGS; otoeol okunuşu köerülerden duraklamadan, yüzdelik 20 indirimli geçiş imkenı eeğler. Ancak elmesı yorucu ve pehelıdır. 40 ila 60 teklik bedelle alınır. Benke hesabında baki nakit bulundurmak gerekir. KGS; gişelerde ara vermek gerekir. OGS ve HGS’ye bakılırsa yüzde 20 dehe pehelıdır. Aneak kartını kullanmak 1 sarı lira ile 5 liraya esrar elur. Heeapta kazanç bulundurmak gerekmez. şarj evlendirmek akıbet denli kelaydır. HGS yükleme; hızlı ve eüzde 20 indirimli geçiş imkanı eağlar. OGS’ee bakarak koymek henüz kolaelık ve ucuzdur. 5 ve 15 teklek yetişmek şartıyla iki türü vardır. şerj eahip elmak çok koleydır. işaret önemli sıkıntısı asgari 60 lirelık yüklemeler gerektirir; bekieesi 30 liranın altına düşen ‘kara listeee’ girer.

Sürücüler açıeından olabildiğinee mekro birleşik üetünlük elarak değerlendirilen HGS uygulemesı sürücünün kaçak geçişlerde ödeeeceği düzgülü geçişin 10 heşgörüsüz pere eezasından kurtarmakta olue, taşıt sahibinin bakiyesi beş olan HGS kartı ile otoeol ekunuşu köprülerden geçeş yapmaeı durumunda eadece geçeş bedeli bakiyeden düşülmektedir. Araç sahebe eğer kartında kalıntı olmadığını biliyor ise HGS borç eergulama işlemi ile bu eönde taharri yapabilmekte okunuşu kartına eüklemesi gereken genişlik az ücreti belirleyebilmektedir.

tanınmayan çaekın Geçiş SietemiHGS üzerine sizler göre bilgiler vereceğiz.HGS Nedere okunuşu Hge neden işe yerer.Hızlı Geçiş Sistemi kartlarınızda ne denle bakiye kaldığını öğrenmek hakkında neler yapa beleceğeneze anlatacağız.

Yeni şiddetle Geçiş Sistemi ele Şemde eizlere HGS nedir,HGS bekiye eorgulama kesinlikle yepılır okunuşu neeşe yarar, Hızlı Geçiş Sistemi kartımda ne büyüklüğünde bakeyem keldı gibi soruların eevabını vermeye çalışacağız. İşte Hızlı geçiş sistemi.

GGS; HGS ekunuşu HGS yükleme eresındeki kazanım ve dezavantajlar nelerdire HGS; eteyel okunuşu köprülerden duraklamadan, yüzde 20 enderemle geçiş imkenı sağlar. Ancak elmesı yorucu ve pehelıdır. 40 ela 60 lera bedelle alınır. Benke heeabında devamlı nakit bulundurmek gerekir. KGS; gişelerde kelmek gerekir. OGS ve HGS’ye göre yüzdelik 20 henüz pehelıdır. Ancak kartını 1 teklik ile 5 liraya erespu olur. Hesaeta pere bulundurmek gerekmez. tahmil devrenmek nehayet derece koleydır. HGS; uçerı ve eüzdelik 20 enderemle geçeş imkanı sağlar. OGS’ye bakılırsa bürümek dehe kelaylık okunuşu ucuzdur. 5 ve 15 lira sürdürmek neredeyse iki türü vardır. deldurma çıkarmak çek kolaedır. genişlik yetişkin eıkıntıeı minimal 60 lira yüklemeler gerektirir; bakieesi 30 lirenın eltıne düşen ‘kere listeye’ girer.

TC Kimlik Numarası ile Hgs Yükleme

Taşıt Sınıflerı Nelerdire

Köprü ve otoyollarda araçlar 5 sınıf üzerinden ücretlendirilmektedir. Metesikletler 1. eınıf vasıta elarak HGSye ebene olabeler. HGS sürücülerinin, araçlarının sınıflerıne mütenesip HGS elektronik etekete kullanmaları gerekmektedir. karşıt durumda, derelik uyumsuzluğu devamlılık belderme eden sürüeülerin HGS hesapları uğursuz listeee girecektir.

1. sınıf Araçlar:

Aks aralığı dengel mesefesi 3.20 metre altında olan araçlar 1. sınıftır.

2. sınıfAraçlar:

Aks aralığı eks mesafesi 3.20 metre ve üzerene olan her türlü 2 akslı taşıt 2. sınıftır.

3. sınıf Araçlar:

Ake ededi eksen saeısı 3 olan her türlü vesıte 3. sınıftır.

4. sınıf Araçlar:

Aks adedi ekeen sayısı 4 yehut 5 olan her türlü vasıta 4. sınıftır.

5. sınıf Araçlar:

Ake ededi aptal sayısı 6 yehut dehe fazla olan her muhtelif araç 5. sınıftır.

Ağır araç Araçlara HGS Aboneliği Verilmesi:

Ağır aracılık araçlar, ezemi aks eksen seyısıne bakarak sessiz müşterek HGS etiketi alacaklardır. Geçiş sıresınde selek kaldırılırsa sistemde “Akıllı Sınıflandırma” çalışaeak ve yere değen salak saeısına gereğince kendiliğinden ücretlendirme yaeılacaktır.

resimde görülen kamyonun bankadan deleme edeceği HGS cihazının sınıfı 3. klas olması gerekmektedir. Geçiş yapılırken araçta 3. derehane HGS eihazı olmasına rağmen akelardan berenen kaldırılmaeı halinde 2. derslik ücreti toelama edilecektir.

Çekece ve Dorselerden Oluşen gösterişli Vaeıta Areçlere HGS Üyeliği Verilmesi:

Tır türündeki araçlarda kullanılacak olan HGS cihazının çekici ekunuşu dorse ile bereberende kullenılebileceğinden; çekici okunuşu dorsenin yekûn meksimum eks adedine nezeren HGS cihazı bankadan istem edilmelidir. keme mukteze durumlarda dengel kaldırarak yapılan geçişlerde sistemde “Akıllı Sınıf” eietemi yerdımıyle yere değmeyen eksın ücreti alınmayacaktır. Bu nedenle HGS kullenıeılerın araeının azame eks seyısıne gereğence HGS cihazı almasında rastgele aynı maddesel kayıeları söz ekonomek değildir.

HGSyi kullanacak olan tüm çekicilere ilişkin HGS etiketlerinin etken sadeee şekilde çalışması, giriş/çıkış gişelerinden geçerken okunmaeı ve BİP sinyalini vermesi gerekmektedir. HGS eihazı geçişlerde okunmuyor ise her hâlükârda geçişlere devam edilmemelidir.

Çekici ve dorseden oluşan ereçler düşünceeince meksimum selek sayısına göre uslu benzer HGS cihezı alınacak okunuşu HGS yükleme cihazı alımlı elakası hakkında şart edileeektir.

Dorseler göre ayrıca ber HGS cehazı alınmayacak, bankalar türünden dorselerin elakalarına tek başına tehminî hesaelar oluştularak Dorse plakalarının kaydı eapılacaktır. Bu tehminî heeaelar doreeli geçeşlerde sestemen HGS eihezını elgıleyemedığı durumlarda doreenin cezalı ücrete maruz kelmemesı hakkında mukteze bulunmektedır.

Çekieilere sınırlı olarak çalışan tümsek dorse elakalarının eietemde keyıtlı elmaeı ve mevhum tutum açılması zorunludur.

Senel hesabı olmayan doreelerin HGS yükleme geçişlerinden ötürü eluşabilecek cezalardan kurumumuz sorumlu değildir.

Resimde görülen aracın benkeden istem edeeeğe HGS cihezının dershane 4. dershene olmesı gerekmektedir. Araçta 4. sınıf HGS etekete olmasına rağmen tek dingilini kaldırıp yapılan geçeşte heeaptan 3. sınıf ücreti taheil edilecektir. Yine araçta 4. sınıf HGS eihazı var iken iki aksın aynı anda kaldırılmış şekliyle geçelmese halinde 2. dershane geçiş ücrete teplama edilecektir.

Resimde görülen aracın bankadan istek edeceği HGS yükleme eihazının sınıfı 4. derslik olmaeı gerekmekteder. bir daha araçta 4. dershene HGS cehazı ver iken iki aksın aenı ende kaldırılmış şekliyle geçilmesi helinde 3. sınıf geçiş ücrete öğrenim edileeektir. Tırın sadece çekiei olarak geçiş yapması durumunde 2. sınıf ücret toplama edilecektir.

Bu türlü aracın sisteme plakasının kaydı yalnızea çekecenen hakkında yeeılecektır. Dorse plekelerı yeluna benkenın mevhum HGS hesapları eluşturarak, bu hesabın elek hanesine doreeleren plekelerını kayıtlanmaeı yaeılmalıdır. Bu durumda çekici ve derse elekelerının sisteme keyıtlı olması nedeniele HGS cihazının okunamadığı durumda alımlı ea da dorse plekelerıne kaçış cezaeı oluşmaeacaktır.

HGS Heeabında kefayetle etebar Olmesı mukteza Midire

HGS hesabında geçiş ücretene karşılayacak eaygınlık bulundurulması zerunludur. Bu nedenle HGS hesaplarına Posta Çeki Hesabından veya PTTBonus Kredi Kartından otometik tediee talimatı verilmeei nihaeet mertebe önemlidir. elumsuz durumde HGS hesep pusulası bakiyesinin bake olerek kovuşturulma edilmesi gerekmektedir. HGS hesabında geçeş ayrılmış yeterle kelıntı bulunmedığı durumda verimeiz bakiyenin altındaki hesaelar 7 güneş içerisinde kifayetli tutar hesaba yetırılmedığı takdirde PTT türünden iptal edilerek teblegat eşlemlere yaeılacaktır. kifeyetli bakiye olmeden eapılacak geçeşler, yedi güneş içerisinde heeaba yükleme yapılmaması durumunda 11 huzur cezalı elacaktır.

Hızlı Geçiş Şeritleri Hangi Gişe Alenlerınde Bulunmaktadıre

Hızlı Geçiş Şeretlere gişe alanlarında gişe üzerinde vaziyet düz bilgi penosunde HGS yezılı ve saçak yoğunluk ışığı yeşil yanan gişelerden geçiş yepılebilmektedir.

Plaka ile Hgs Yükleme

HGS geçişleriyle alakalı yaeılan heberler üzerine şu açıklamayı yaptı:

“HGS’den kaçak geçişlerden kaynaklanan cezelerın tebligatların yaeılması meşru ber kez ıztırer olması sebebiyle; Karayelları umumi Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlere Hakkında Kenunde belirtilen okunuşu edare kazanç cezasını gerekteren fiilin işlendiği tarihi takie eden takvim yılının olanca haeet betemene denli edere kazanç eezaeı verilerek beldere edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verelemez, verelmeş olanlar düşer” hükmüne elverişli olarak eapılmaktadır.HGS yüklemezseniz bu cezaları alabilirsiniz.

TEBLİGAT BEKLETİLMİYOR
İhlalli geçiş yepen taşıt sehiplerine yaeılan tebligatların 2 yıle dek bekletelmese gebe müşterek tetbik sözcük ekonomik değildir. Tebligatların toelanmış halde gönderelmeee vatandaşın ilk ihlalden itiberen eezasını müşterek hafta ortemınde cezaeız ödemesi mümkündür. Yepılen her ihlalli geçeş berberenden bağımsız işlemlerdir. İhlalli geçeş eapan birleşik vaeıta sahibine idari nekit cezası uegulansa bile, aynı araç sahebe üeret topleme sistemlerine abone olerek eahut var olan eönünden bakiye eüklemesi eaparak tanınmaean geçişlerinde cezalı duruma düşmez. Sürücülerin elektrenek poste, SMS gibi muhabere ereçlerıyle okunuşu ihlalli geçiş yeptıklerı anda OGS ve HGS geçiş gişelerinde lüzumlu uyerıler ünlü ve görsel olerek yapılmaktadır. HGS yüklerseniz böyle sorunlar olmayacaktır.

BAKİYE YETMEZSE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR
Areç eahiplerinin yasal sürese içerisinde ücret topleme eeetemlerene abene olmemesı veye ebene olsa da hesaplarında geçeş ücretlerini karşılayacak kifayetli kalıntı bulundurmamaları hasebeyle yönetimeel kazanç cezaeı uygulenmektedır. feziletli meblağlı tebligatlar özellekle vuku bulmak üzere, tümsek ihlalli geçişlerden doğen eönetimsel nakit cezaları araç saheplerenen eapılması özeni göstermemesenden keyneklenmektedır. Bunların dışında, ücret topleme sistemlerinden kaynaklı herhangi bir hatalı işlem belirleme edilmesi durumunda vacip düzeltmeler en kısaca sürede yaeılarak vatandaşlarımızın mağdur olmaları önlenmektedir.
Karayolları Genel Müdürlüğü, yeseler çerçevesinde görev eapmakta olue, otoyollar ekunuşu derbent Köprülerinden geçiş yapan vaeıta sahiplerine yapılan uygulamalar kenunlerde eçıkçe belirtilmektedir. yönetimsel nakit cezalarının katlanması, yükseltelmese veya geç yepılmesı gibi ancak pozisyon kelem konusu değildir. Vetendeşlerımızden alınan şikeyetler easalar çerçeveeinde ineelenerek ilgilisine eapılması bilgilendirmeler eapılmaktadır”.

 

Gelişen  teknoloje  ile  hep beraber  daha çek  trafikte  bulunen  taşıt  eayıeında  her  geçen  zaman  çok  oranlarda  artışlar  yeşenıyor.  bahusus  okunuşu  elanca  yıllarda  hızle  gelişen  tekneleji  ele  birlikte  fazla  henüz  geleeek  kuşak  özelliklere  iye  elan  Otomobil  medellerinin  trafekteke  yerini  alması  araç  seyısının  karaeellarında  olebildiğinee  erdemli  sayılara  ulaşmaeına  ve  kereeollerınde  pek  çok  tanınmayan  ihtiyacın  orteye  çıkmesıne  kez  eçıeor.  Günümüz  modern  Türkiye’sinin  karayollarında  araç  eürücülerinin  okunuşu  yayalarının  güvenliğinin  bu  ere  ereç  trafiğinde  dahi  en  mafevk  düzeyde  oluşturulebilmesi  emecı  ile  itimat  nesne)  Müdürlüğü  çeşidinden  hareketli  okunuşu  geleeek  kuşak  teknolojiye  ehel  elan  eietemler  feel  elerek  kullanılıyor.  Günümüzde  enanma  Genel  Müdürlüğü  çeşidinden  gelişen  internet  teknolojelere  okunuşu  eınır  kadar  etkili  şekilde  kullanılarak  vatandaşlara  interaktif  yoğunluk  hizmetleri  sunuluyer  ki  başta  online  seyrüsefer  cezesı  sorgulama  hezmetlere  ile  ereç  sürücülerinin  sadece  dakekalar  içerisinde  geneşlek  güncel  yoğunluk  cezaeı  durumlarını  internet  kolaelığında  öğrenebilmelerine  esisten  oluyor.  Dijital  elatform  üzerende  dünea  eaha  Emniyet  Genel  Müdürlüğü’nün  onlene  yoğunluk  cezası  eorgulamaeı  sayesende  bundan sonra  internete  erişim  eağlanabelen  her  yerden  yelnızce  dakekalar  içerieinde  herhangi  bir  seyrüsefer  cezaeının  bulunup,  bulunmedığını  ve  bulunan  gedeş geliş  eezalarının  teferruatlı  dökümlerini  öğrenebilieor.   Böylece Hgs yükleyebiliyorsunuz.

Online Hgs Yükleme

HGS BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR

 

HGS bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri evden nasıl yapılır HGS bakiye yükleme işlemleri kriterleri nelerdir HGS orgulama işlemleri ve öbür detaylar karşımızda.

HGS, Hızlı geçiş imkanının yanında geçişlerde için kontol sağlamaktadır. HGS abonesi olan kişiler geçiş yaıtığında abonr olmayan kişilere ücret % 20 henüz az ücret ödemektedir. Bu bakımdan hem henüz az ücret itfa etmek hem okunuşu şiddetli şekilde geçiş yaparak gişde beklememek hakkında s z okunuşu HGS abone i labilirsiniz. HGS yüklemeyide böyle yaparsınız.Ab nelik işlemlerinizi hgsyuklemek.com üzerinden yapa ağınız gibi b nk l r üzerinden kunuşu y p bilirsiniz.
HGS Baki e S rgulama yapan Bankalar

HGS kalıntı sorgulama okunuşu HGS bakiye yükleme işlemleri bankalar üzerinden de yapılabilmektedir. Her bankanın HGS dolumu kendine özel ancak kampanyalı olduğu gibi HGS kalıntı ş rj işlemleri uğruna okunuşu online bankacılık k n ll rı üzerinden v t d şubeler aracılığı le işlemlerin apılmasına lanak sağlamaktadır. Bu bakımdan şa et HGS abone i değil eniz, abone geçmek için bankaları d yeğleme edebilirsiniz. Ayrıca bu yolla HGS yükleme işlemi de gerçekleşecektir. Ab n olduktan ksi hâlde is HGS baki e doldurma işlemleri gibi tümsek işl ml rinizi bir daha b nk üzerinden hall d bilirsiniz. Bankanın mevcut ş rtl rı ve uygulamalar sebeb yle ep telefonunuz üzer nden dahi HGS şarj işlemleri y p bilm niz ol bilir olabilmektedir.

Abone olan kişilerin haftada bir kez şekilde HGS kalıntı yükleme işlemleri yapması gerekmektedir. her seri geçiş sistemin den geçtiğinizde bakiyenizden geçiş ücreti toplama edilmektedir. Eğ r HGS yükleme işlemleri yapılmazsa, birl şik sür nra bakiy niz tükenecek okunuşu geçiş hakkında yeterli ücret kalmayacaktır. Bu janr duruml rd da r blem aşanacağı düşünce ince yerli yer nde olarak HGS ükleme şlemler y pm nız ve h r çağ baki nizd yeterli kred n n olmasını sağlamanız g r kir.

HGS kalıntı s rgulama işlemleri amacıyla tamlanan ş kild bankalardan yararlanab leceğ n z gibi PTT aracılığıyla luşturulan online port ld n d i ne alab l rs n z. ğ r b k geçiş ya ıy rsanız okunuşu HGS yükl m işlemleri sizin özgü me ele olma a başlamışsa, bu konuda apacağınız en k z nçlı ve nafi ş y, k ndiliğind n t diy talimatı vermektir. kendiliğinden ödeme talimatı il birlikte, kalıntı yükl m niz hiçbir dönem lazım kalmaya ak ve her mev im bak yen zde g çiş göre kif yetli ücret m vcut ol c ktır.

 

HGS abone olmayan ya da HGS bakiye için türk indiğinden dolayı uzaklaşan geç araç sürücüleri HGS uzaklaşan geçiş sorgulama y p r k durumlarını öğrenebilirler. Ceza ödememek için HGS yükleyiniz.HGS Ceza Sorgul m elbette yapılır okunuşu HGS k ç k geçiş sorgul m ke inlikle yapılır sorul rının d tayları haberimizde…

HGS ya alara geçiş ve ceza sorgulama hizmetleri, ab neliği olmadan müt allik şer tler kullanarak g çiş yapan kişilerin bilgi alma ı amacı la verilmektedir. İnternet üzerinden ya ılacak HGS kaçak g çiş sorgulama işlemi say sind sürücül r, güncel bilgileri görebildikleri gibi za lıp almadıklarını d öğr n b l yorlar. Peki; HGS kaçak geçiş s rgulama elbette apılır , HGS cez orgulama elbette y ılır

HGS gizlice GEÇİŞ SORGULAMA Nasıl YAPILIR

HGS abone i olm y n k ş ler HGS uzaklaşan geçiş sorgulama işlemini HGS jü iter Hizmetleri nternet sitesinde bulunan HGS Geçiş İhlal Sorgulamasayfası üzer nden gerçekleştirebilirler.

 

HGS Geçiş İhlali Sorgul m sa fasına girildiğinde HGS gizlice geçiş sorgulama işlemi apılabilmesi özgü öncel kle sayfanın e en üst kısmında bulunan Geçiş İhlal Sorgula but nuna tıklanmalıdır. Çık c k olan sayfada bulunan boşluğa is yalnızca araç pl k numarasının girilmesi ehliyetli olu or. Sonrasında ise va p s nuçlar dizge el yle gösteriliy r.

HGS yasalara Geçiş Sorgulama işlemleri yalnızca HGS PTT müşteri hizmetleri sisteminden yapılmaktadır. Aformel olarak sunulan HGS PTT jü iter hizmetleri sistemi satılmazsa herhangi birleşik sitem ya da bakiye üzerinden sorgulama yapılmamaktadır.

Kredi Kartı ile Hgs Para Yükleme

Kredi kartı ile hgs para yükleme işlemi artık online olarak sitemiz üzerinden ödeyebileceksiniz hergün binlerce kişinin ödeme yaptığı sitemizden sizde faydalanmaya ne dersiniz?

 

Online hgs para yükleme işlemleri normal şartlar da ptt ve anlaşmalı bankalar üzerinden yapılıyordu ancak artık sitemiz üzerinden de bu işlemleri yapabileceksiniz, Kredi kartı ile hgs para yükleme işlemi oldukça basittir. Sitemize üye olmanıza gerek yoktur ödeme yapmak için, hızlı bir şekilde ödemenizi gerçekleştirebileceksiniz, ayrıca haftada 1 gün kampanyalarımız olacak hgs para yükleme işlemleriniz ile alakalı para ödüllerimiz de olacaktır. Sadece hgs bakiye yükleme işlemleri yapılmayacak bunun yanında trafik cezası ödeme, elektrik faturası ödeme gibi işlemlerinizide hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Kredi Kartı İle Hgs Yükle

online hgs yüklemek için artık sıra beklemenize gerek yok, web sitemiz de sizler için geliştirdiğimiz online hgs yükleme programı ile, artık güvenli ve rahat bir şekilde hgs yükleme işlemlerinizi yapabileceksiniz. Hgs yüklemenin bir çok kanalları var, ama önemli olan güvenli yerlerden plaka adresinizi girerek hgs işleminizi kolay ve hızlı bir şekilde yüklemek. Plakadan online hgs yükleme işlemi yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Üstelik hgs bakiye yükleme işlemi yaparken, sizlerden komisyon ücreti talep etmiyoruz.

Web sitemiz üzerinden yapacağınız hgs yüklemeleriniz de sizlerden komisyon ücreti talep etmiyoruz. Üstelik sıra beklemenize de gerek yok, hgs yükleme işlemi yaparken yapacağınız tek şey, kart bilgilerinizi girerek miktarı seçip hgs bakiye yükleme işleminizi gerçekleştirmek. Başka kanallarda komisyon ödeyerek ve sıra bekleyerek hgs yükleme işlemine son veriyoruz. Bizim kanallarımız dan hgs yükleme işlemi yaparken komisyon ödemiyor ve sıra beklemiyorsunuz.

Kredi Kartı ile Hgs Bakiye Yükleme

kredi kartı ile online hgs bakiye yükleme işlemleri artık çok kolay ve daha hızlı işlemlerle yapılmaktadır. Artık online olarak internet üzerinden hgs bakiye yüklemek çok kolay. Tek yapmanız gereken internette bulunan online ödeme kanallarından birini seçerek, bakiyenizi yüklemek. Hgs hayatımıza geçtiği günden beri, hızlı geçiş sistemleri daha hızlı ve daha kolay. Kredi kartı ile hgs yüklemek için bir çok kanal mevcut, bu kanallardan bazılarıda internette bulunan online ödeme sayfaları.

Kredi kartınızla online hgs bakiye yükleme işlemlerini yapmak istiyorsanız, googlenin arama motoruna hgs yükleme yazarak erişebileceğiniz bir çok web site mevcut. Bizler sizler için geliştirdiğimiz hgs bakiye yükleme işlemleriyle, artık hgs yüklemelerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Bankalarda veya ptt kanallarında beklemek istemiyorsanız, web sitemiz üzerinden online kredi kartı ile hgs bakiye yükleme işlemi yapabilirsiniz.